Thứ 6 Ngày 02/06/2017

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Trong 02 ngày 30 - 31 tháng 5 năm 2017, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức 02 đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại 04 đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Phủ Lý, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Thanh Liêm.

      Trong 02 ngày 30 - 31 tháng 5 năm 2017, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức 02 đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại 04 đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Phủ Lý, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

      Qua đợt khảo sát đã giúp cho Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đánh giá được thực trạng việc quán triệt, triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới. Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương../

Văn phòng - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác