Thứ 5 Ngày 22/06/2017

Đảng ủy Quân sự huyện Duy Tiên: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 16/6/2017, Đảng ủy Quân sự huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2017.

      Chiều ngày 16/6/2017, Đảng ủy Quân sự huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đại tá Trần Minh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Đức Vượng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.\

Toàn cảnh hội nghị

      6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương (QP-QSĐP): khảo sát, mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QP-AN) cho 94 đối tượng chủ nhà trọ trên địa bàn thị trấn Đồng Văn; bồi dưỡng kiến thứ QP- AN cho 569 thanh niên nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2017; tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 760 quân nhân dự bị (QNDB) giữ chức vụ chỉ huy các đơn bị dự bị động viên (DBĐV) đúng chế độ quy định; bàn giao 195 công dân cho các đơn vị quân đội; tiếp nhận 27 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; chi trả trợ cấp cho 43 đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49; xét duyệt, giải quyết 24 hồ sơ theo Quyết định số 62 còn tồn đọng. Phối hợp với các cơ quan liên quan, các hội, đoàn thể tổ chức khám chữa bạn nhân đạo cho 500 đối tượng chính sách trên địa bàn 2 xã Tiên Phong, Châu Giang trị giá 100 triệu đồng và làm 200m đường bê tông nông thôn trị giá hơn 80 triệu đồng. Cùng với đó, đã làm mới và tu sửa gần 800 loại mô hình dụng cụ, 19 thao trường, bãi tập huấn luyện; tổ chức 03 lớp tập huấn cán bộ lực lượng vũ trang (LLVT); vận động hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho 01 đồng chí trị giá 70 triệu đồng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt và thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Đ/c Nguyễn Bá Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thảo luận

      Tại hội nghị, các đại biểu là bí thư các chi ủy thuộc Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung thảo luận, làm rõ các kết quả làm được và những tồn tại còn hạn chế như chất lượng công tác tuyển quân của một số đơn vị chưa cao; việc chỉ đạo xét duyệt hồ sơ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ ở một số xã còn chậm.

Đ/c Nguyễn Đức Vượng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện thống nhất nội dung ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2017 để các đại biểu biểu quyết thông qua.

       Để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017 đạt hiệu quả cao hơn; Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Trần Minh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đảng ủy Quân sự huyện đã biểu quyết ra Nghị quyết thực hiện các nội dung như: Tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị về công tác QP - QSĐP năm 2017; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chỉ đạo 06 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị cho sơ tuyển, khám sức khỏe, gọi công dân nhập ngu năm 2018; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội thi đua quyết thắng trong LLVT huyện và tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017); phối hợp với các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương quân đội./.
 

Các tin khác