Thứ 2 Ngày 26/06/2017

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 23/6/2017, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

      Sáng ngày 23/6/2017, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - TB & XH; các đồng chí Phó Bí thư thường trực các huyện, thành ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các huyện, thành phố, Thường trực LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố và các ngành. Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và 5 ý kiến tham luận, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu chỉ đạo

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan tăng cường phối hợp triển khai thực hiện tốt 4 nội dung: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC, nhất là việc thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC cho chủ sử dụng lao động và người lao động; tập trung phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn trong các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức hoạt động của các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp, kịp thời động viên khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt đồng thời nhắc nhở, xử lý các doanh nghiệp thực hiện chưa tốt nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động./.

Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước – Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác