Thứ 5 Ngày 13/07/2017

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy

Chiều ngày 11/7/2017, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

      Chiều ngày 11/7/2017, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Đức Thuần, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng khối thi đua các Ban xây dựng Đảng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị thành viên trong Khối; đồng chí Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, cán bộ theo dõi thi đua Khối các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong khối.

Đ/c Trịnh Văn Bừng- Bí thư ĐUKDN tỉnh - Phó Trưởng Khối thi đua
báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

      Hội nghị thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 trong đó nhấn mạnh kết quả nổi bật của 10 đơn vị trong Khối các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trược thuộc Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng, Ban Nội chính, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh) đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực chuyên môn góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo tổ chức hiệu quả NQTW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đúng Luật thi đua Khen thưởng...

Đ/c Trần Đức Thuần, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm trưởng Khối thi đua
các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy năm 2017 kết luận Hội nghị

      Kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Đức Thuần khẳng định những thành quả của khối thi đua các Ban xây dựng Đảng trong 6 tháng qua, trong đó nhấn mạnh việc chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng thành viên trong khối, sự phối hợp đồng bộ trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, quyết tâm giữ vững danh hiệu là Khối thi đua dẫn đầu trong toàn tỉnh. 6 tháng cuối năm 2017 các đơn vị trong Khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động nắm chắc tình hình hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên đã xây dựng từ đầu năm và những nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy phân công; tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, các vấn đề chưa thống nhất ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Các tin khác