Thứ 5 Ngày 13/07/2017

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 12/7/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

      Chiều ngày 12/7/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng (Phó) Ban Dân vận các huyện, thành ủy, đồng chí lãnh đạo đại diện phòng PV28 - Công an tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017

      6 tháng đầu năm 2017, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được triển khai có hiệu quả. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, sơ tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo; phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình tôn giáo, tình hình Nhân dân, nhất là những tâm tư nguyện vọng, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân để kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút và tập hợp quần chúng; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy nâng cao chất lượng hoạt động và từng bước phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình. Chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại giải quyết những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính... Khối Dân vận cơ sở tích cực triển khai có chất lượng, hiệu quả các hoạt động vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ủng hộ các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, địa phương; tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Dân vận các huyện, thành ủy, Khối Dân vận cơ sở và công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. Để triển khai có hiệu quả công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí đề nghị Ban Dân vận các huyện, thành ủy và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo... để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ, về công tác Cựu Chiến binh, về các Hội quần chúng; tiếp tục tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, nhất là trong công tác củng cố tổ chức ở cơ sở; quan tâm xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra công tác tôn giáo; nắm chắc tình hình, phản ánh, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc tôn giáo để ổn định tình hình trên địa bàn./.

Văn phòng – Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác