Thanh Liêm: Đại hội Đại biểu xã Thanh Nghị nhiệm kỳ 2020-2025
Thanh Liêm: Đại hội Đại biểu xã Thanh Nghị nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 7 và 8/5/2020, Đảng bộ xã Thanh Nghị huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Ban thường vụ huyện ủy Thanh Liêm lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội. dự ĐH có đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - BT HU; đ/c Trần Xuân Thành - Phó BT TT HU - Chủ tịch UBND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU - Chủ tịch UBND huyện....

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Kim Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đại biểu đảng bộ xã Kim Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày 06 và ngày 07 tháng 05 năm 2020, Đảng bộ xã Kim Bình long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Đoàn kết phát triển nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng, ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 4 và 5/5/2020 Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Đảng bộ Thành phố lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn thành phố. ...

Chuyên Ngoại: 244 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 455 đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Chuyên Ngoại: 244 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 455 đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày 03-04/5/2020, Đảng bộ xã Chuyên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025...

 Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Ngoại lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Ngoại lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày từ 01-02/5/2020, Đảng bộ xã Tiên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên dự, chỉ đạo đại hội ...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày từ 01-02/5/2020, Đảng bộ xã Tiên Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025...

Đại hội Đại biểu phường Châu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Đại hội Đại biểu phường Châu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 30/4-01/5/2020, Đảng bộ phường Châu Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự, chỉ đạo đại hội...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trác Văn nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trác Văn nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 28-29/4/2020, Đảng bộ xã Trác Văn đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự, chỉ đạo hội nghị....

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trị hội nghị....

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Ninh nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong ngày 28 và sáng 29/4, Đảng bộ xã An Ninh, huyện Bình Lục long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025....