Thứ 6 Ngày 14/07/2017

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Chiều 13/7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

      Chiều 13/7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

      Sáu tháng đầu năm 2017, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới; tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 khoá XII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên. Chú trọng triển khai xây dựng mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức xây dựng cơ sở Đảng được quan tâm. Duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, bổ sung cấp ủy khi có biến động. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có tác dụng giáo dục, ngăn chặn và phát hiện, xử lí kịp thời đảng viên có vi phạm. Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các đảng ủy, chi bộ cơ sở và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát49 tổ chức cơ sở đảng và 18 đảng viên; chỉ đạo thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, nội bộ ở cơ sở, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Khối, Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, quy định theo Điều lệ của từng tổ chức.Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm.

        Đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận hội nghị

      Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Lại Văn Hanh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng trong khối cần tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt việc tổng kết 01 năm xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ trọng tâm là sinh hoạt theo chuyên đề; đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chú trọng giám sát thường xuyên; lãnh đạo các đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Hậu - Văn phòng Đảng ủy Khối

Các tin khác