Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Ninh nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong ngày 28 và sáng 29/4, Đảng bộ xã An Ninh, huyện Bình Lục long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025....

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Lục  lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Lục lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày (15,16/8/2017), tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Lục đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022...