Thứ 3 Ngày 18/07/2017

Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 14/7/2017, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

      Sáng ngày 14/7/2017, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở và thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của 02 Ban Chỉ đạo

      Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, tình hình và kết quả công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia phát biểu ý kiến. Các ý kiến phát biểu tập trung phân tích sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đối với công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở; làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện. Các ý kiến cũng đã đề xuất những nội dung, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo kết luận Hội nghị

      Phát biểu kết luận, Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của công tác tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tôn giáo, việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí đề nghị các thành viên của 02 Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong 6 tháng cuối năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2017./.

Văn phòng - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác