Thứ 4 Ngày 19/07/2017

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại xã Nhân Bình - huyện Lý Nhân

Ngày 14/7/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mời báo cáo viên Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 40 thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân.

      Ngày 14/7/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mời báo cáo viên Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 40 thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân.

Đồng chí Chu Thị Cúc - Phó phòng Kiểm tra và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp tuyên truyền tại Hội nghị

      Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Chu Thị Cúc - Phó trưởng phòng Kiểm tra và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp giới thiệu một số điểm mới của Luật Đất đai và Luật mới sửa đổi, bổ sung có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; một số quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành …. Báo cáo viên đã liên hệ bằng các câu chuyện, sự việc thực tế và tư vấn, giải đáp trực tiếp những vướng mắc về pháp luật của các thành viên CLB về các quyền của phụ nữ theo quy định của pháp luật; các vướng mắc về việc tranh chấp đất đai, phân chia tài sản sau ly hôn, quyền nuôi con sau ly hôn…

Các thành viên Câu lạc bộ“Phụ nữ với pháp luật” xã Nhân Bình - huyện Lý Nhân tại nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý

      Thông qua Hội nghị, các thành viên Câu lạc bộ“Phụ nữ với pháp luật” được trang bị và bổ sung thêm kiến thức pháp luật. Mỗi thành viên Câu lạc bộ sẽ là một tuyên truyền viên vận động hội viên, phụ nữ nói riêng và Nhân dân xã Nhân Bình nói chung chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phòng Đoàn thể và các Hội – Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác