Thứ 4 Ngày 23/08/2017

Nói chuyện chuyên đề về đấu tranh phòng chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Sáng 22/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về “Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới”.

      Sáng 22/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về “Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, hội nghị cần tập trung tiếp thu, nắm chắc các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt. Trên tinh thần đó, sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

      Trước mắt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động nắm tình hình, sớm phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp, nổi cộm phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến GPMB, ô nhiễm môi trường, an ninh tôn giáo…, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

      Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình”. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ không để các thế lực thù địch lợi dụng phát tán tài liệu có nội dung trái với quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, cổ động, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ nội dung tin, bài viết, ấn phẩm không để xảy ra sai sót, kịp thời định hướng thông tin trước những vấn đề mới, phức tạp; duy trì mở rộng, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục tin bài nhằm đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá phát biểu tại hội nghị.

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa truyền đạt các nội dung: Một số điểm đáng lưu ý về tình hình hoạt động và nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian gần đây; Dự báo tình hình trong nước thời gian tới và định hướng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới.

       Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo Công an tỉnh cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

      Buổi nói chuyện chuyên đề có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thấy rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những vấn đề đặt ra và định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, ổn định chính trị xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác