Hội Cựu Chiến binh huyện Bình Lục tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI,  nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hội Cựu Chiến binh huyện Bình Lục tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày (26, 27/4/2017), tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Bình Lục tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022...

Đại hội Hội Cựu chiến binh liên cơ quan Tỉnh ủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022
Đại hội Hội Cựu chiến binh liên cơ quan Tỉnh ủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

Ngày 17/3/2017, Hội CCB Liên cơ quan UBKT Tỉnh ủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban Nội chính Tỉnh ủy - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022....