Thứ 2 Ngày 28/08/2017

Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Sáng 28/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

      Sáng 28/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Những năm qua, công tác cán bộ trong Đảng bộ, LLVT tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có bước chuyển quan trọng. Công tác quản lý, tạo nguồn, xây dựng lực lượng đi vào nền nếp. Đảng uỷ Quân sự tỉnh thường xuyên coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy hoạch; gắn công tác quy hoạch với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. 

      Đến nay, cơ bản đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp được đào tạo đúng chuyên ngành, với gần 95% có trình độ đại học, cao đẳng trở lên. Từ 2008 đến nay, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã cử đi đào tạo bồi dưỡng tại các trường của Bộ Quốc phòng và Quân khu 235 lượt cán bộ (đạt 100% chỉ tiêu); tổ chức tập huấn gần 2.000 cán bộ, sỹ quan; điều động, bổ nhiệm 820 lượt cán bộ, tỷ lệ đúng theo quy hoạch đạt 82%. Qua đánh giá hằng năm, tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng (năm 2008 đạt 84,6%; năm 2016 đạt 87,12%).

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

      Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao công tác cán bộ của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QPĐP trong tình hình mới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đảm bảo đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng cao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, chủ động bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh đề nghị: Thời gian tới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu. Thực hiện việc đánh giá cán bộ trung thực, khách quan. Sử dụng bố trí cán bộ đúng chuyên ngành đào tạo. Chủ động phối hợp với các huyện, thành ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo bồi dưỡng với tự đào tạo bồi dưỡng, tăng cường luân chuyển cán bộ, đánh giá cán bộ để sử dụng cho phù hợp, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời kỳ mới.

      Nhân dịp này, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quán triệt Hướng dẫn số 1296 của Tổng cục Chính trị ngày 18/7/2017 về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thông báo kết luận số 30-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác