Thứ 6 Ngày 15/09/2017

Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Sáng ngày 12/9/2017, tại Hội trường Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực từ 01/01/2018) cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh

      Sáng ngày 12/9/2017, tại Hội trường Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực từ 01/01/2018) cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh; các đ/c lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo các huyện, thành phố; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy; lãnh đạo phòng PV 28 – Công an tỉnh, đ/c Trưởng Ban Dân vận – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng Khối Dân vận các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh dự, chủ trì Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn

      Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu dự tập huấn đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân – Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004; những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin về tình hình hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam; những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc tôn giáo.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân – Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban
Tôn giáo Chính phủ, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

      Việc kịp thời tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Ban chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh đã góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp trong tỉnh những kiến thức cơ bản, những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thống nhất trong đánh giá, xem xét giải quyết tốt hơn nữa những việc cụ thể trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn./.

Văn phòng – Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác