Thứ 5 Ngày 28/09/2017

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với thủ trưởng các cơ quan khối nội chính

Chiều 27/9/2017 Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh, đánh giá kết quả công tác phối hợp quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Chiều 27/9/2017 Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh, đánh giá kết quả công tác phối hợp quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Trong quý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các cơ quan nội chính tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, phối hợp giữa các cơ quan trong công tác nội chính, nhất là việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban nội chính quý II. Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

      Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, tăng cường phối hợp xây dựng án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động nhằm nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần CCTP. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện.

      Tại hội nghị, các đại đã nêu một số vấn đề nổi lên trong quý III, dự báo tình hình quý IV/2017, đề xuất đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan nội chính tỉnh chủ động phối hợp trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đảm bảo quốc phòng, an ninh phục vụ hiệu quả phát triển KT-XH của tỉnh.

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác