Thứ 3 Ngày 03/10/2017

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017

Chiều ngày 29/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/ 2017.

      Chiều ngày 29/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/ 2017.

      Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT Trung ương, UBKT các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 976 lượt tổ chức đảng và 525 lượt đảng viên, trong đó kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới và 52 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối 27 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; giám sát chuyên đề được 655 lượt tổ chức đảng và 1.045 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 165 đảng viên, trong đó cấp ủy viên các cấp là 25 đồng chí (02 đồng chí là huyện ủy viên, 22 đồng chí đảng ủy viên cơ sở, 01 đồng chí chi ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 120 đảng viên, cảnh cáo 27 đảng viên, cách chức 03 đảng viên và khai trừ 15 đảng viên.

      Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 9 tháng vừa qua đã góp phần tích cực giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017: Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, tập trung thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; chú trọng phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét xử lý và đề nghị xử lý đảng viên vi phạm (nếu có). Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; nhất là nơi có vấn đề “nổi cộm”, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2017 đạt kết quả tốt. Tham mưu tổ chức tốt việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 ./.

Văn phòng UBKT Tỉnh ủy

Các tin khác