Thứ 4 Ngày 04/10/2017

Lễ Bế giảng lớp đảng viên mới khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 04/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Sáng ngày 04/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Lớp bồi dưỡng đảng viên mới có 48 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 8 ngày, các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Đ/c Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên,Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế giảng lớp học

      Phát biểu bế giảng đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên,Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu; tích cực rèn đức, luyện tài; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc.

      Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 21 học viên đạt loại giỏi (chiếm 43,75%); 25 học viên đạt loại khá (chiếm 52,09%). Tại lễ bế giảng, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã khen thưởng cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

(Trần Thị Hậu - Văn phòng Đảng ủy Khối)

Các tin khác