Thứ 6 Ngày 13/10/2017

Bộ CHQS tỉnh-Công An tỉnh Hà Nam giao ban thực hiện Quy chế phối hợp theo NĐ số 77/ 2010/NĐ-CP của Chính phủ quý III/2017.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh vừa tổ chức giao ban quý III/2017 theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng-Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Đại tá - Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Hoài Nam Phó giám đốc Công tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

      Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh vừa tổ chức giao ban quý III/2017 theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng-Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Đại tá - Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Hoài Nam Phó giám đốc Công tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi giao ban quý III/2017

      Theo báo cáo, quý III năm 2017, hai lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Hà Nam đã thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá nhận định tình hình, tham mưu đề xuất với các cấp ủy, chính quyền về các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, bác bỏ các thông tin bịa đặt và xử lý đối tượng phản động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, nông thôn, tôn giáo...; ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, các tai tệ nạn xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tố giác tội phạm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cơ quan đơn vị vững mạnh.... Theo đó, trong những tháng cuối năm hai cơ quan quyết tâm phối hợp thực hiện tốt 8 nhiệm vụ: Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp bảo đảm ANQG, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, các sự kiện văn hóa chính tri, bảo vệ Diễn đàn hợp tác- kinh tế Châu Á-Thái Bình dương (APEC-2017); Tham mưu chỉ đạo diễn tập KVPT; tổ chức bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng; trao đổi thông tin về tình hình an nính...; sơ kết các văn bản của Trung ương; phối hợp tấn công trấn áp tội phạm; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ trong cơ quan trao đổi thông tin và sẵn sàng chiến đấu cao./.

Lê Phú Mẫn, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác