Thứ 4 Ngày 18/10/2017

Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Trong các ngày 12-13/10/2017, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Chính trị tỉnh nắm tình hình kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

      Trong các ngày 12-13/10/2017, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Chính trị tỉnh nắm tình hình kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó có việc “đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo”. Qua báo cáo của các đơn vị, sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

      Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT trên địa bàn đưa nội dung PCTN vào giảng dạy ngay từ năm học 2013-2014 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm. Toàn bộ giáo viên giáo dục công dân (GDCD) cấp THPT trong toàn tỉnh đều được tập huấn, bồi dưỡng, trang bị đầy đủ cách thức tổ chức, nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN trong môn GDCD cấp THPT. Nội dung giảng dạy môn GDCD thường xuyên được đổi mới, nâng cao thông qua các diễn đàn như tọa đàm, hội thảo về đổi mới dạy học môn GDCD; tham gia các chuyên đề trên “Trường học kết nối”, tạo điều kiện cho giáo viên chia sẻ kinh nghiệm dạy học tích hợp nói chung và dạy học tích hợp nội dung PCTN nói riêng. Qua 4 năm triển khai, công tác giáo dục phòng chống tham nhũng trong các nhà trường đã đi vào nền nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực. Đến nay, 100% các trường THPT trên địa bàn đã thực hiện nội dung tích hợp PCTN theo phân phối chương trình ở cả 3 khối 10, 11, 12 từ năm học 2013-2014. Bước đầu đã giúp các em học sinh nhận về mục đích, yêu cầu của PCTN và xây dựng được thái độ, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong xã hội.

      Trường Chính trị Tỉnh đã thực hiện bài giảng về “Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng trong môn Quan điểm, đường lối chính sách của đảng” ngay từ năm học 2014 cho các lớp trung cấp chính trị - hành chính của nhà trường (trong 4 năm đã giảng dạy tại 20 lớp với 1.413 học viên). Ngoài ra, tháng 4/2017, nhà trường còn phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng cho hơn 300 học viên.

Hội nghị làm việc giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh

      Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng của nhà trường và tiếp tục hoàn chỉnh bài giảng về phòng, chống tham nhũng./.

Trần Thị Minh Phương - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác