Thứ 6 Ngày 27/10/2017

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2017

Ngày 25, 26/10/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cán bộ kiểm tra tỉnh Hà Nam.

      Ngày 25, 26/10/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cán bộ kiểm tra tỉnh Hà Nam.

      Lớp tập huấn vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện Vụ địa phương II, Vụ địa phương III, Vụ Nghiên cứu, Vụ đào tạo và bồi dưỡng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương về dự và chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp.

      Phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay và đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh thời gian tới.

      Lớp tập huấn đã được nghe các đồng chí giảng viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu 5 chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng; đồng thời nắm vững hơn những quy định, hướng dẫn, quy trình, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng để áp dụng có kết quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các tin khác