Thứ 2 Ngày 27/11/2017

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Sáng 24/11, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 91, cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 24/11, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 91, cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các nội dung trình xin ý kiến của BTV tại hội nghị gồm: tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND  tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; lĩnh vực tài chính; lĩnh vực tài nguyên, môi trường; lĩnh vực xã hội; nội vụ; quy hoạch phát triển công nghiệp-thương mại tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nội dung trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Về việc tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 5, các đại biểu nhất trí như dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời  đề xuất nên chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ họp…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh xã hội năm 2017, hội nghị nhất trí đánh giá: Năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần tập trung chỉ đạo như: giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; chăn nuôi lợn gặp khó; thu hút đầu tư đạt thấp; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực hạn chế; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu… 

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị đánh giá kết quả nên so sánh với chỉ tiêu kế hoạch năm, cùng kỳ và so sánh với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; đánh giá nợ trong xây dựng nông thôn mới; các số liệu cần có sự thống nhất, xem xét, tính toán lại một số chỉ tiêu cho sát; làm rõ nguyên nhân các hạn chế gắn với trách nhiệm của người đứng đầu…

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, có ý kiến cho rằng cần bám sát chỉ tiêu của nghị quyết đại hội để xây dựng chỉ tiêu năm 2018; thống nhất về con số và các giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị và đảm bảo tính khả thi cao; tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư; xử lý thu gom rác thải…

Về lĩnh vực tài chính ngân sách, quyết toán thu chi ngân sách 2016 cần xem xét lại số liệu cho khớp… Đối  với cân đối vốn cho GPMB, cần có cân đối, bố trí hợp lý. 

Đối với danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, cần làm rõ một số dự án, thu hồi quyền kinh doanh bến bãi ở huyện Lý Nhân; dự án nào được chấp thuận đầu tư mới đưa vào danh mục; làm rõ một số dự án không đưa vào danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2018…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về dự toán thu chi ngân sách năm 2017, làm rõ một số khoản thu, lệ phí trước bạ và có giải pháp trong năm 2018; làm rõ thu chuyển nguồn lớn? Chi tăng lương theo quyết định Thủ tướng Chính phủ chưa cấp được do đâu? Thu ngân sách, thu từ hoa lợi công sản xã khó khăn? Nguồn kinh phí cho xử lý rác thải? nguồn kinh phí cho người có công đề nghị thảo luận và phân bổ cho các huyện, thành phố ngay từ đầu năm. 

Năm 2018, dự kiến kinh phí phân bổ cho xã tăng, cần làm rõ cơ sở để phân bổ hợp lý, kịp thời; thực hiện điều tiết ngân sách cho thành phố Phủ Lý để thực hiện chỉnh trang đô thị…

Về quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, các ý kiến thống nhất không điều chỉnh tên gọi của nghị quyết, giữ nguyên như dự thảo; nên cập nhật một số quy hoạch về văn hóa, du lịch liên quan đến quy hoạch này để đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp chung cũng như bảo vệ môi trường và tính hiệu quả; làm rõ nguồn lực thực hiện quy hoạch, công nghệ, nhu cầu sử dụng đất, có lộ trình cụ thể; phải bám sát các mục tiêu, quan điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh…

Về phương án phân bổ biên chế năm 2018, các đại biểu ý kiến làm rõ dự kiến phân bổ và lưu ý chủ trương tinh giản biên chế…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự UBND tỉnh, chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa và khẩn trương hoàn thiện các văn bản để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kỳ họp tới. 

Về chuẩn bị cho kỳ họp, nhất trí với dự thảo Thường trực HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Riêng nội dung quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, nếu thấy đủ cơ sở sẽ tiếp tục đưa vào kỳ họp tới, nếu chưa đủ điều kiện sẽ để lại trình kỳ họp sau. 

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng chí yêu cầu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để có phân tích, làm rõ các chỉ tiêu, có đánh giá, so sánh cụ thể với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Từ đó chỉ ra nguyên nhân, giải pháp để đạt mục tiêu năm 2018. 

Về chỉ tiêu 2018, cơ bản nhất trí với báo cáo đề xuất, đây là năm bản lề có ý nghĩa quyết định thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, đề nghị thống nhất các chỉ tiêu để đưa ra BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND thông qua. 

Chỉ tiêu về thu ngân sách, nhất trí chỉ tiêu phấn đấu từ 7.000 đến hơn 7.000 tỷ đồng. Về các giải pháp thực hiện, đồng chí đề nghị có những giải pháp đầy đủ, cụ thể hơn nữa trong đôn đốc số thu nợ đọng thuế; có giải pháp khắc phục các thiếu sót qua các đợt thanh tra, kiểm tra. 

Về danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất lúa, thống nhất theo nguyên tắc đã đưa ra cần bàn thêm để làm rõ nội dung này. Các nội dung khác cơ bản thống nhất như dự thảo trình. 

Về giao biên chế năm 2018, chưa thể ban hành nghị quyết ngay được. Về kế hoạch đầu tư công yêu cầu rà soát, đảm bảo đúng nguyên tắc phân bổ vốn, ưu tiên một số công trình liên quan đến thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; ưu tiên trả nợ  trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện các hạng mục còn nợ tiêu chí; một số nội dung về xã hội, trong đó có thu xử lý nước thải tại các KCN cần đảm bảo số lượng và tuyến thu gom. 

Nội dung về người có công, đề nghị sớm triển khai; tập trung điều hành, cân đối  ngân sách, tập trung cho GPMB…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác