Thứ 2 Ngày 27/11/2017

Công an Hà Nam: Lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Ngày 29/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3104/QĐ-BCA ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý được tiến hành đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ CAND có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Ngày 29/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3104/QĐ-BCA ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý được tiến hành đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ CAND có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Công an phường Trần Hưng Đạo lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Cảnh sát khu vực

Quyết định cũng quy định nguyên tắc lấy ý kiến, trách nhiệm tổ chức, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND. Quá trình lấy ý kiến phải đảm bảo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân đóng góp ý kiến đối với CAND. Phải đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, trung thực; tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín của cán bộ, chiến sỹ CAND. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân lợi dụng đóng góp ý kiến để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của đơn vị và cán bộ, chiến sỹ CAND. Các ý kiến góp ý, phản ánh của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với đơn vị và cán bộ, chiến sỹ CAND được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an và phải thông báo kết quả giải quyết tới cơ quan, tổ chức và người đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện theo quy định là kênh thông tin phục vụ công tác đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các hình thức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND bao gồm: Tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; gửi văn bản đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp góp ý kiến; tổ chức công tác trực ban, tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý; phát phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân; thông báo công khai số máy điện thoại trực ban, “đường dây nóng”, hộp thư điện tử, trang điện tử để lấy ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua các kênh thông tin này, Công an các đơn vị, địa phương sẽ giải quyết hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những đơn vị, cá nhân trong CAND được các cơ quan, tổ chức và nhân dân khen ngợi, sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời. Việc lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND sẽ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân./.

Công an Tỉnh Hà Nam

Các tin khác