Chủ nhật Ngày 10/12/2017

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày 8/12/2017, tại Hội trường Trường chính trị tỉnh Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo Hội nghị

Ngày 8/12/2017, tại Hội trường Trường chính trị tỉnh Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Bí thứ, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên của Đảng ủy Khối và toàn thể đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW 6 khóa XII.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy khẳng định: Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Các nghị quyết này đều là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, liên quan đến các vấn đề tổ chức bộ máy, an sinh của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội quan tâm. Đặc biệt, Nghị quyết số 20- NQ/TW bàn về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Đặc biệt là cần chú trọng nghiên cứu, học tập những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển nhận thức sâu sắc về lý luận của Đảng. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung, mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị; xây dựng, đề ra chương trình hành động, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy giới thiệu 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Công tác dân số trong tình hình mới”. Trong đó, nhấn mạnh tới những kết quả, thành tựu đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh    

Các tin khác