Thứ 4 Ngày 20/12/2017

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017

Chiều ngày 18/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí đại biểu đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Chiều ngày 18/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí đại biểu đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Sau đó, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trình bày bản kiểm điểm cá nhân trên tinh thần thẳng thắn, trung trực, trách nhiệm.

Trong năm qua, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn gương mẫu, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nói, viết và làm theo nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà đánh giá cao kết quả đạt được cũng như tinh thần dám nhìn, dám nhận khuyết điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và chỉ ra một vài thiếu sót trong văn bản báo cáo kiểm điểm tập thể Ban thường vụ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế tìm ra giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn để lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị; đồng thời, nhấn mạnh, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đoàn kết tập trung xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác