Thứ 6 Ngày 22/12/2017

61/67 TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2017.

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và Hướng dẫn số 15-HD/ĐUKDN của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ngày 24/12/2017 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và Hướng dẫn số 15-HD/ĐUKDN của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ngày 24/12/2017 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dự hội nghị kiểm điểm tại Đảng bộ Bưu Điện tỉnh.

Cho đến thời điểm này Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã có 67 tổ chức cơ sở đảng trong đó có 16 đảng bộ và 51 chi bộ cơ sở với tổng số 2.450 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 theo đúng hướng dẫn đề ra và hoàn thành 61/67 tổ chức cơ sở đảng đạt 91,1%. Dự kiến đến ngày 26/12/2017 có 67/67 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Các tin khác