Thứ 6 Ngày 29/12/2017

Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017

Chiều 27/12, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Chiều 27/12, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật đảng.

UBKT phối hợp tham mưu giúp BTV cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, kỷ luật đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS do điều lệ Đảng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những vấn đề trọng tâm, về nhiệm vụ xây dựng Đảng. Cụ thể, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 478 tổ chức và 713 đảng viên (ĐV) (số ĐV được kiểm tra tăng 2,4% so với năm 2016). BTV các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 82 tổ chức, 133 ĐV. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 388 tổ chức, 481 ĐV; chi bộ kiểm tra 92 ĐV. Cùng với giám sát thường xuyên, cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành giám sát chuyên đề 476 lượt TCĐ, 976 lượt ĐV (số TCĐ và ĐV được KTGS đều tăng so với năm 2016).

Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 205 ĐV. Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, ĐV; chú trọng kiểm tra TCĐ cấp dưới, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng được nâng lên.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác KTGS năm 2018 được Tỉnh ủy xác định: Tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng. Cùng đó, xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS năm 2018.

UBKT các cấp chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tích cực phát hiện kiểm tra TCĐ cấp dưới và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo và xử lý ĐV khi có vi phạm theo thẩm quyền; tăng cường giám sát TCĐ và ĐV...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp trong tỉnh đã đạt được trong công tác KTGS năm 2017. Đồng thời yêu cầu, trong năm 2018 cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng, nhất là thực hiện Quy định 102 của Bộ Chính trị; tập trung KTGS việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và các lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ...

UBKT các cấp tích cực, chủ động tham mưu, kiểm tra TCĐ cấp dưới và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung KTGS về trách nhiệm của người đứng đầu; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo theo thẩm quyền, trong quá trình giải quyết tăng cường đối thoại với người tố cáo, đảm bảo khách quan, công minh, chính xác; tăng cường phối hợp công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền và sự giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân...

Lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ trao Giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTGS năm 2017.

Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai nội dung Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật ĐV vi phạm. 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS năm 2017.

Nguồn "Báo Hà Nam"

Các tin khác