Thứ 6 Ngày 29/12/2017

Thành ủy Phủ Lý Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 28/12/2017, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 28/12/2017, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND - lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ thành phố, các đồng chí trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, các đồng chí Bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các phường xã, cán bộ đảng viên các ban xây dựng đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố…

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được theo dõi qua đĩa DVD do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TW Đảng giới thiệu quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản được nêu trong 04 nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra. 

Sau hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Ban Thường Vụ Thành ủy tổ chức, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố Phủ Lý.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác