Thứ 4 Ngày 03/01/2018

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều 3/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 95, thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; thống nhất chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy năm 2018.

Chiều 3/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 95, thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; thống nhất chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy năm 2018.

Thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2017, hội nghị đã thống nhất:  Năm 2017, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp; sự chỉ đạo, điều hành sát sao, linh hoạt của các cấp chính quyền; sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng khá (10,84%); sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách đạt mức tăng cao.

Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tích cực tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5,6 (Khóa XII). Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) theo các nhiệm vụ trọng tâm đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền chủ động, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương, kết luận của BTV Tỉnh ủy đối với các địa phương, đơn vị; công tác tham mưu giúp cấp ủy quyết định xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác; công tác nắm tình hình dư luận xã hội; chất lượng xây dựng Đề án vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với cùng kỳ; tiến độ, chất lượng thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu…

Trên cơ sở làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, hội nghị đã nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, phấn đấu đạt được các mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện Đề án đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bảo đảm an sinh xã hội; khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế gây bức xúc trong nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội năm 2018…Qua thảo luận, một số ý kiến cũng đã nhấn mạnh, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ cũng như giải pháp thực hiện năm 2018; chỉnh sửa một số nội dung về mặt văn bản để đảm bảo tính chính xác, phù hợp…

Về chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS0 của BTV Tỉnh ủy năm 2018, các ý kiến tại hội nghị cơ bản nhất trí như các dự thảo, đồng thời đề xuất nên tổ chức hội nghị BTV nghe về tiến độ khu du lịch Tam Chúc, Ba Sao (Kim Bảng) trong tháng 6/2018 (thay vì tổ chức trong tháng 9/2018 như dự thảo) để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về chương trình KTGS, các ý kiến đề xuất tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác KTGS, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện, bổ sung các dự thảo báo cáo để trình xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về chương trình KTGS của BTV Tỉnh ủy năm 2018, dự thảo xây dựng đã bám sát vào chương trình công tác, cụ thể hóa và có bổ sung, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa trên tinh thần tăng cường công tác KTGS và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để công tác KTGS đi vào nền nền nếp, hiệu quả hơn.

Về chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2018, nhất trí với một số ý kiến đề xuất của đại biểu tại hội nghị, trong đó có việc tập trung đẩy sớm thời gian tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến về tình hình thực hiện dự án khu du lịch Tam Chúc, Ba Sao (Kim Bảng)…

Nguồn " Báo Hà Nam"

Các tin khác