Thứ 4 Ngày 17/01/2018

Tỉnh ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018

Sáng 16/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 16/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XII); Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường KTGS đối với các tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV). Số ĐV được kiểm tra tăng 2,4%, giám sát tăng 32,4% so với năm 2016; thi hành kỷ luật 1 TCĐ, 205 ĐV.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua báo tổng kết năm 2017 của Tỉnh uỷ.

Năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/28 chỉ tiêu kinh tế- xã hội (KT-XH). Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng khá (10,84%), nổi bật là sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách đạt mức tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt. an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Về phương hướng, mục tiêu trọng tâm năm 2018 được Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng cấp ủy, TCĐ các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện đề án đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, trọng tâm là phấn đấu: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trên 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,7 triệu đồng (tăng 10,5% so với năm 2017); thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt trên 7 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động đạt 92,7 triệu đồng/người.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang biểu dương, ghi nhận những kết quả cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị năm 2018 cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, đưa ra những giải pháp sát thực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra.

Cùng đó, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị; tập trung rà soát, quy hoạch đào tạo cán bộ đúng, đủ theo tiêu chuẩn quy định.

Chú trọng phát triển TCĐ và ĐV, nhất là trong doanh nghiệp, vùng đồng bào có đạo; tập trung đổi mới công tác tư tưởng, tuyên giáo, học tập lý luận chính trị; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chị thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện công khai, dân chủ trong công tác KTGS, tập trung thanh tra, KTGS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2018 là năm dân vận chính quyền, do vậy cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phòng chống tham nhũng và hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, động viên nhân dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH; tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải quyết dứt điểm các vấn đề người dân, doanh nghiệp phản ánh.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần chú ý chăm lo đảm bảo cho nhân dân vui tết cổ truyền Mậu Tuất an toàn, lành mạnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác