Thứ 4 Ngày 17/01/2018

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2018

Ngày 16/01/2018, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018: Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban, đồng chí Hoàng Văn Tuệ - Bí thư Chi bộ, phó Trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ; Văn phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

Ngày 16/01/2018, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018: Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban, đồng chí Hoàng Văn Tuệ - Bí thư Chi bộ, phó Trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ; Văn phòng Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo: Kết quả công tác của Ban năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và các chỉ tiêu thi đua năm 2018, báo cáo công khai tài chính của cơ quan, Công đoàn, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017. Qua thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp; Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và ký giao ước thi đua. Hội nghị đã tiến hành Bầu ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí.

Đồng chí Lê Văn Quyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng ban phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban (Thủ trưởng cơ quan) đã đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; Đồng chí đề nghị trong năm 2018 toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn tập trung sức mạnh, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                          Lê Khắc Thìn

 Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

 

Các tin khác