Thứ 6 Ngày 19/01/2018

Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Nam tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018

Sáng ngày 19/01/2018 Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 19/01/2018 Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đảng ủy đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh doanh của công ty. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đi đôi với kiểm tra, giám sát giúp cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Năm 2017 Đảng ủy đã kết nạp được 09 đồng chí, chuyển đảng cho 10 đồng chí; cử 24 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng. Đảng bộ có 02 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, 09 chi bộ đạt TSVM, 07 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 33 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 149 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ... Đảng bộ công ty được công nhận đạt TSVMTB năm 2018./.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

Các tin khác