Thứ 4 Ngày 31/01/2018

Ban chỉ đạo CCHC tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 30/1, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Sáng 30/1, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2017, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung, mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và UBND tỉnh đề ra. Chỉ số CCHC trung bình năm 2017 của các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng so với năm 2016. Các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016- 2020 được triển khai nghiêm túc.

Năm 2017, TTHC của các cấp, ngành đã được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật 635/841 thủ tục ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung (đạt 75,5%); thời gian cắt giảm 5.145/9.521 ngày (đạt 46%). Trung tâm hành chính công của tỉnh và 4 đơn vị cấp huyện khánh thành đi vào hoạt động, bước đầu đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC.

Bộ máy của các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn. Việc tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước để phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có bước chuyển rõ nét.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2018, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh xác định: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; khắc phục triệt để việc chậm tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, quy định hành chính bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ; giám sát nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông tại trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, đặc biệt là cấp xã.

Triển khai nghiêm túc Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành để triển khai liên thông 4 cấp, đảm bảo theo dõi được luồng xử lý văn bản và tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm; xây dựng cách làm việc mới, giúp bỏ thói quen làm việc trên phương tiện thủ công, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ưu việt; xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2018 bám sát mục tiêu Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là TTHC và nâng cao chất lượng CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016- 2020. Trong đó, chú trọng việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; đẩy mạnh việc sắp xếp đội ngũ CBCCVC, nhất là đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” cấp xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, các sở, ngành chức năng phối hợp với các huyện, thành phố rà soát cơ sở vật chất bộ phận “một cửa” cấp xã, kịp thời bổ sung đối với những nơi còn thiếu, xuống cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Đối với huyện chưa có trung tâm hành chính công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị vận hành cơ chế “một cửa” như trung tâm hành chính công. Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở tất cả các cấp, ngành. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2017. Theo đó, trong năm 2018, bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố đảm bảo kiểm tra công tác CCHC ở 40% xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý; Ban chỉ đạo CCHC tỉnh kiểm tra mối quan hệ giữa ngành với ngành trong giải quyết TTHC.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác