Thứ 2 Ngày 05/02/2018

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Chiều 2/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 2/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện: Nghị quyết 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Về Nghị quyết 18, chương trình hành động xác định việc tổ chức thực hiện chia làm 2 giai  đoạn: Những nhiệm vụ triển khai ngay và hoàn thành trước 30/6/2018: Hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện; Bố trí trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch MTTQ huyện (những nơi chưa đủ điều kiện thì thực hiện khi đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024); Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. UBND tỉnh giải quyết các thủ tục liên quan để sắp xếp theo nguyên tắc gọn đầu mối, chuyển giao trách nhiệm quản lý từ  sở, ngành về UBND huyện, thành phố đối với: Trạm trồng trọt- bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, thú y, hạt quản lý đê điều. Xây dựng ban hành quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở trên nguyên tắc xác định rõ vị trí, việc làm, giảm số lượng cấp phó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019: Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì xây dựng đề án, lộ trình thực hiện đối với các đơn vị khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị, xã hội về rà soát, sắp xếp cơ cấu lại đầu mối bên trong các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội; khắc phục tình trạng thôn chưa có tổ chức đảng và thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn...

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì xây dựng đề án, lộ trình thực hiện đối với khối chính quyền: rà soát, sắp xếp phân cấp quản lý các đơn vị trên địa bàn cấp huyện thuộc một số ngành theo nguyên tắc gọn đầu mối. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu bên trong các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Những nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành năm 2018 phấn đấu hoàn thành trong quý III/2018; những nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành năm 2019 phấn đấu hoàn thành 50% trong năm 2018 và chậm nhất hoàn thành trong quý III/2019.

Về thực hiện Nghị quyết 19, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động xác định: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công với sự tham gia của các thành phần ngoài nhà nước; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20; Nghị quyết 21 xác định: tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe  nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng; phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ vong, nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu cụ thể Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 đề ra (riêng tỉ lệ giường bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập đạt 7% vào năm 2025; 10% vào năm 2030);  tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 5 tuổi đến năm 2025 còn dưới 20%, năm 2030 dưới 15%; chỉ số phát triển con người (HDI) trong nhóm 20 tỉnh tốp đầu cả nước; quy mô dân số đạt 830 nghìn người năm 2025; 840 nghìn người năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, các cấp, ngành chuẩn bị tốt điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Tăng cường quản lý lễ hội. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trong sử dụng ngân sách, tài sản công vào mục đích cá nhân trong dịp tết.

Tăng cường kiểm soát giá; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. LLVT thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. Các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ, công chức trực xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống, đảm bảo hoạt động trên địa bàn tỉnh thuận lợi, thông suốt. Sau nghỉ tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành bắt tay ngay vào làm việc, đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đạt kết quả cao ngay từ tháng đầu năm.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác