Thứ 4 Ngày 21/03/2018

Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chiều 20/3, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Chiều 20/3, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, 10 đơn vị trong khối đã nghe đại diện trưởng, phó khối thi đua năm 2018 là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông qua dự thảo chương trình hoạt động của khối năm 2018, công bố đăng ký thi đua và 10 nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị năm 2018; lấy ý kiến rà soát, bổ sung tiêu chí thi đua giai đoạn 2016-2020; góp ý dự thảo Quy chế công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan trong khối cần chủ động cập nhật nội dung, quy định về công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa phong trào thi đua vào nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý, các đơn vị trong khối trong chấm điểm thi đua chú trọng đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ đột xuất; nội dung thi đua phải trọng tâm, trọng điểm và bằng các chỉ số cụ thể. Cùng đó, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng các đoàn thể, cơ quan, đơn vị thật sự vững mạnh.

Đặc biệt, thi đua phải gắn liền với thực hiện các nghị quyết của cấp ủy các cấp. Cùng đó, chú trọng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng khối Thi đua phát biểu tại hội nghị.

10 đơn vị trong khối đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Các nội dung thi đua của khối tập trung vào các nhiệm vụ: Thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng; các nghị định, thông tư và quy định của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước ở mỗi đơn vị với những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tiêu chí thi đua rõ ràng, phương thức bình xét minh bạch, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua​ năm 2018.

Cùng đó, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, tạo bước đột phá về cải cách hành chính; tăng cường tinh thần phối hợp, cải cách lề lối và phương thức làm việc. Nâng cao vai trò của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của khối thi đua.  Phấn đấu 100% đơn vị trong khối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu giữ vững giải Nhất trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác