Thứ 5 Ngày 22/03/2018

BTV Tỉnh ủy nghe các địa phương báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII

Sáng 22/3, Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 102 nghe BTV các huyện, thành ủy báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 22/3, Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 102 nghe BTV các huyện, thành ủy báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực các huyện, thành ủy đã báo cáo tóm tắt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, các địa phương đã chủ động xây dựng chương trình hành động, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp lại các đầu mối, đội ngũ để tinh giản biên chế như: hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; bố trí trưởng ban dân vận huyện, thành ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, thành phố; bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Chủ động tiếp nhận các đơn vị theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Thí điểm sáp nhập xã, thôn, xóm; nhất thể hóa các chức danh thôn, xóm, giảm tối đa số cán bộ thôn, xóm theo quy định...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Cùng đó, các địa phương cũng đề nghị khi sáp nhập các đơn vị hành chính cần căn cứ tình hình thực tế địa phương. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để làm căn cứ thực hiện. Khi sáp nhập cũng cần chú trọng tới vấn đề tôn giáo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đơn vị cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi thực hiện như: cơ chế, chính sách, quy định đối với những cán bộ sau khi sáp nhập, chế độ chính sách đối với cán bộ khi sắp xếp dư ra; khó khăn trong hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; số lượng cấp phó tại mỗi đơn vị...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng cần phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, khi tinh giản biên chế phải gắn với việc cơ cấu lại tổ chức. Đề nghị các địa phương phải bám sát kế hoạch của tỉnh, đảm bảo đúng thời gian. Những nội dung vướng mắc báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tháo gỡ kịp thời.

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ bám sát chỉ đạo của Trung ương để tham mưu cho BTV Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết. Về chế độ chính sách đối với cán bộ sau khi sắp xếp, sáp nhập, trước mắt giữ nguyên. Lưu ý thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc sắp xếp cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố...

Nguồn Báo Hà Nam

 

Các tin khác