Thứ 6 Ngày 23/03/2018

Khối thi đua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018

Chiều ngày 22/3, Khối thi đua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng, Sở nội vụ tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối, Trưởng khối thi đua; đồng chí Đinh văn Hồng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó trưởng khối thi đua; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp được phân công làm trưởng cụm thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Chiều ngày 22/3, Khối thi đua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng, Sở nội vụ tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối, Trưởng khối thi đua; đồng chí Đinh văn Hồng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó trưởng khối thi đua; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp được phân công làm trưởng cụm thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018; Quyết định và Quy chế hoạt động công tác thi đua khen thưởng; các tiêu chí thi đua và phương thức chấm điểm, bình xét khen thưởng của khối theo giai đoạn 2017 - 2020; phân công trưởng cụm thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị trong khối cần bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của khối thi đua các doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí cụm trưởng thống nhất ký giao ước thi đua cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm năm 2018, hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác