Thứ 3 Ngày 27/03/2018

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Sáng 27/3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Nông dân (HND) tỉnh về tình hình tổ chức, bộ máy, kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Sáng 27/3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Nông dân (HND) tỉnh về tình hình tổ chức, bộ máy, kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Báo cáo của HND tỉnh tại buổi làm việc nêu rõ: Về tổ chức, bộ máy tính đến tháng 3/2018, HND tỉnh Hà Nam gồm 6 ban, văn phòng, trung tâm với 20 biên chế. Thường trực cơ quan có 3 người, 17 lãnh đạo, công chức, người lao động hợp đồng 68.

Về tổ chức bộ máy biên chế cấp huyện: tổng số có 30 cán bộ gồm: lãnh đạo 16 người và chuyên viên trong biên chế là 14 người. Tổng số cơ sở hội là 112 với 1.416 chi hội; 195.240 hội viên (tính đến 30/12/2017).

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân năm 2017 có bước chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" với 81.500 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp; chỉ đạo tập trung phát triển các mô hình kinh tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thực hiện các dự án chăn nuôi, hỗ trợ về vốn và cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, dạy nghề tạo việc làm và quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức HND các cấp.

Năm 2018, HND các cấp tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, đó là: chỉ đạo tốt kế hoạch Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức quán triệt, xây dựng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội HND các cấp tới 100% cán bộ và hội viên nông dân.

Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện các Đề án “Nâng cao năng lực truyền thông giai đoạn 2014-2018”, “Đổi mới phương thức hoạt động của HND tỉnh giai đoạn 2014-2018”, “Xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giai đoạn 2014-2020”.

Xây dựng, triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ XII của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam. Cùng đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng trưởng, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân; cung ứng thiết bị, vật tư phục vụ nông nghiệp cho nông dân; xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm: cơ cấu lại lực lượng lao động trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, tỷ trọng chăn nuôi, sản xuất nông sản an toàn; phát triển nông nghiệp vệ tinh, chất lượng dạy nghề cho nông dân, công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của các cấp HND và hội viên nông dân vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có phương thức hoạt động của HND chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện các nghị quyết của tỉnh về nông nghiệp, hoạt động còn hành chính hóa, tư tưởng trông chờ hỗ trợ, phối hợp chưa tốt, chưa chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới các cấp HND cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh, trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đổi mới phương thức hoạt động đối với các phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII, từ đó hoàn thiện xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Phát huy nhiệm vụ giám sát, phản biện, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức Đại hội HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2013 theo đúng kế hoạch đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác