Chủ nhật Ngày 01/04/2018

Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 126 của Bộ Chính trị

Sáng 30/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 126 (ngày 28/02/2018) của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Sáng 30/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 126 (ngày 28/02/2018) của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 126 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị Tiến sỹ Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB), Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản trong Quy định 126 của Bộ Chính trị; khẳng định công tác BVCTNB là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, nguyên tắc của Đảng, hiến pháp và pháp luật, bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Cùng đó, tập trung đi sâu phân tích một số điểm mới thể hiện trong Quy định 126 so với nội dung những quy định trước đây. Đồng thời, nêu rõ những tình huống cụ thể, phổ biến, thường gặp cũng như phương án, cách thức xử lý, giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những năm qua, công tác BVCTNB đã được các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong tỉnh quan tâm, chú trọng và đạt kết quả tích cực, toàn diện.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để thực hiện tốt Quy định 126 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, TCĐ các cấp trong tỉnh cần tăng cường, nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên (CBĐV) về công tác BVCTNB, ý thức cảnh giác, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật, phát huy đoàn kết xây dựng Đảng, vai trò nêu gương, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai minh bạch trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tạo sự đồng thuận trong nội bộ cấp ủy, TCĐ, cơ quan, đơn vị và trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác BVCTNB ngay từ tổ chức cơ sở đảng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác BVCTNB; tập trung nâng cao công tác nắm tình hình, rà soát chính trị nội bộ nhằm chủ động phát hiện những yếu tố tác động làm mất an toàn xã hội, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để có giải pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, TCĐ thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn Báo Hà Nam

 

Các tin khác