Thứ 4 Ngày 04/04/2018

Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Kế hoạch 57-KH/TU tại Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Ngày 03/4/2018, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát đối với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc “khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”.

Ngày 03/4/2018, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát đối với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc “khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phc tạp, dư luận xã hội quan tâm”.

Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chất lượng công tác THQCT, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan và xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra nhiều khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo TW về PCTN và trong biên bản làm việc giữa Đoàn công tác với đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quyết, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả mà Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch 57-KH/TU và những kiến nghị của Đoàn công tác số 2 đã chỉ ra; đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Ban Cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

Nguyễn Thị Kiện    

 Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác