Thứ 6 Ngày 06/04/2018

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Chiều ngày 05/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gồm 03 nội dung: Công bố Quyết định chuẩn y Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2018; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng.

Chiều ngày 05/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gồm 03 nội dung: Công bố Quyết định chuẩn y Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2018; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng.

Hội nghị vinh dự được đón Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định
chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Lê Thị Hồng Hà

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh trong tình hình hiện nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trên cương vị mới.

Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT Trung ương, ngay từ đầu năm UBKT các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo chất lượng. Cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 201 lượt tổ chức đảng và 1.994 lượt đảng viên, trong đó kiểm tra 02 tổ chức đảng cấp dưới và 07 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối 02 đảng viên; giám sát chuyên đề được 89 lượt tổ chức đảng và 136 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 26 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 24 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, cách chức 01 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong qúy I vừa qua đã góp phần tích cực giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018: Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, tập trung thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; chú trọng phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét xử lý và đề nghị xử lý đảng viên vi phạm (nếu có). Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động với chủ đề “Phát huy truyền thống Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, toàn Ngành kiểm tra Đảng ra sức thi đua lập công dâng Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” và thực hiện tốt nội dung phát động thi đua của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; nhất là nơi có vấn đề “nổi cộm”, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ./.

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra 

Các tin khác