Thứ 2 Ngày 09/04/2018

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018

Sáng ngày 6/4/2018 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018.

Sáng ngày 6/4/2018 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của các ban xây dựng đảng Tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND- UBMTTQ 21 phường xã.

Các đại biểu dự hội nghị

Quý I năm 2018, Thành ủy Phủ Lý đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố, chủ động từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 3 tháng đầu năm đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 81 đảng viên dự bị, trao tặng huy hiệu đảng cho 169 đồng chí. Cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng và 148 đảng viên. Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho 227 học viên. Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Thành ủy về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Ban hành hướng dẫn học tập chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tổng thu ngân sách quý I ước đạt: 414,5 tỷ đồng (bao gồm cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và thu chuyển nguồn), đạt 41,1% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 37,8% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I trên địa bàn thành phố (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 4.877 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố luôn bám sát và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng quý I. Trên cơ sở đó, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH, Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị và quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, đặc biệt triển khai xây dựng đề án “Đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại 2. Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết TW6 khóa 12 và kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ.

Đồng chí  Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Thành ủy về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12; quan tâm nâng cao chất lượng các chi bộ, phát triển đảng viên; tập trung quyết liệt cho công tác GPMB, đảm bảo TTĐT, TTCC và vệ sinh môi trường, quyết tâm để thành phố đủ các điều kiện của đô thị loại 2 trong thời gian sớm nhất./.

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác