Thứ 3 Ngày 10/04/2018

Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý I/2018

Ngày 9/4/2018, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý I/2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 9/4/2018, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý I/2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, quý I/2018 các cơ quan nội chính tỉnh phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy định 716-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy chế phối hợp giữa các cơ quan, Trong quý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các cơ quan nội chính tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan cũng như nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác nội chính; Các cơ quan nội chính chủ động nắm chắc tình hình về ANTT, chủ động tham mưa cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự các mục tiêu kinh tế trọng điểm, tết Nguyên đán, các lễ hội, đoàn công tác của Trung ương về làm việc; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo chất lượng điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường phối hợp xây dựng án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện. Ban Nội chính tỉnh ủy đã phối hợp với Công an tỉnh Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong đấu tranh, xử lý các đối tượng cốt cán của tổ chức phản động Việt Tân.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả các cơ quan nội chính đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong quý II/2018, các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; phát huy vai trò trách nhiệm của từng cấp, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 57-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lê Khắc Thìn - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác