Thứ 2 Ngày 16/04/2018

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa học 2016 -2018

Sáng ngày 15/4/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2016 - 2018 cho các học viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Sáng ngày 15/4/2018, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2016 - 2018 cho các học viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tới dự có đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối, các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; đồng chí Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh; các thầy cô giáo cùng đông đủ các học viên của lớp.

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khai giảng vào tháng 9 năm 2016, sau hơn 1 năm học tập, 59 học viên đã hoàn thành 10 môn học thuộc 7 phần: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt khá giỏi, trong đó có 17 học viên đạt loại giỏi chiếm 28,8%.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ bế giảng.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối đánh giá cao sự nỗ lực trong quá trình học của các học viên, sau khóa học này các học viên đã được bổ sung, củng cố thêm những kiến thức lý luận chính trị. Đồng thời đề nghị các học viên trở về công tác tại cơ quan đơn vị vận dụng tốt những kiến thức đã được học vào thực tế giải quyết công việc hằng ngày, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn; giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác