Thứ 5 Ngày 19/04/2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và PCTN năm 2018

Ngày 18/4/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;một số Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn; Văn phòng các huyện, thành uỷ phụ trách công tác nội chính và PCTN, các cơ quan nội chính các huyện, thành phố.

Ngày 18/4/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, một số Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn; Văn phòng các huyện, thành uỷ phụ trách công tác nội chính và PCTN, các cơ quan nội chính các huyện, thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu nghe  tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương  trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về: tổng quan về nội chính và công tác nội chính của Đảng; Tổng quan về công tác tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung tại Hội nghị 

Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, giúp các cán bộ, công chức bổ xung những kiến thức, phương pháp công tác hữu ích để chủ động làm tốt hơn nữa công tác nội chính và phòng chống, tham nhũng tại đơn vị, địa phương mình.

                                                                   Lê Khắc Thìn - Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác