Thứ 6 Ngày 20/04/2018

Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 20/4/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Lớp học được tổ chức từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2018.

Sáng ngày 20/4/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Lớp học được tổ chức từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2018.

Đồng chí Lại Văn Hanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu và bế giảng lớp học.

Trong 05 ngày, các học viên đã được học 05 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kiến thức được trang bị từ khoá học sẽ giúp học viên cố gắng phấn đấu rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao cho, để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt yêu cầu được nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập của các học viên; sự nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy của các đồng chí giảng viên và sự quan tâm chu đáo của Ban Tổ chức lớp học.

Học viên xuất sắc nhận phần thưởng và giấy chứng nhận

Tại buổi Lễ bế giảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trao thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc.

Trần Thị Hậu - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác