Thứ 6 Ngày 27/04/2018

Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc và triển khai Kế hoạch kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố thuộc các phường xã trên địa bàn Thành phố Phủ Lý

Chiều ngày 24/4/2018 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc và triển khai Kế hoạch kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố thuộc các phường xã trên địa bàn Thành phố Phủ Lý.

Chiều ngày 24/4/2018 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc và triển khai Kế hoạch kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố thuộc các phường xã trên địa bàn Thành phố Phủ Lý.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cùng các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ Thành phố; Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị của Thành phố; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Chủ tịch HĐND -UBND các phường xã.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc đồng thời thông qua kế hoạch kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố thuộc các phường xã trên địa bàn Thành phố Phủ Lý. Căn cứ Thông tư số 09 ngày 29/12/2017 của Bộ nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định diều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về quy mô số hộ gia đình: Thôn có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.Theo đó để phù hợp với tiêu chí UBND Thành phố dự kiến tiêu chí để sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn như sau: Giai đoạn 2018- 2019, các thôn có quy mô hộ gia đình dưới 200 hộ phải sát nhập với các thôn khác liền kề trong cùng xã để hình thành thôn mới. Các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 250 hộ phải sáp nhập với tổ dân phố khác liền kề, thuận lợi trong cùng phường để hình thành tổ dân phố mới. Giai đoạn 2020- 2021, trên địa bàn Thành phố cơ bản hoàn thành việc kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo đúng quy định thôn có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.Việc kiện toàn sẽ được tiến hành trong 8 bước trong đó giai đoạn 1 xong trước ngày 18/6/2018.

Các đại biểu dự hội nghị

Đối với các phường, xã không phải thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố: Qua rà soát số liệu toàn thành phố có 6 phường, xã không phải thực hiện việc kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố vì đã có trên 200 hộ đối với thôn và 250 hộ đối với tổ, cụ thể: P. Liêm Chính, P. Thanh Tuyền, Xã Liêm Chung, Xã Phù Vân, xã Liêm Tuyền, xã Liêm Tiết. Các phường, xã họp triển khai thực hiện việc Bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Thời gian thực hiện xong trong tháng 6/2018.

Đối với các phường, xã phải thực hiện việc kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố  (gồm 15 phường, xã). Do hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ–TTg ngày 02/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chính" trên địa bàn do đó việc kiện toàn, sáp nhập thôn, tổ dân phố chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: có 11 phường, xã: (Lam Hạ, Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Quang Trung, Thanh Châu, Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Tân, Kim Bình, Trịnh Xã, Đinh Xá). UBND các phường xã rà soát tổng hợp số liệu thôn, tổ dân phố trên địa bàn. UBND các phường xã xây dựng dự thảo Đề án, phương án kiện toàn thôn, tổ dân phố và Tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo, tổ công tác phục vụ xây dựng đề án. (Thời gian thực hiện: từ ngày 26/4/2018 đến 30/4/2018). Hoàn thiện đề án triển khai tổ chức lấy ý kiến của cử tri trong khu vực, địa bàn từng thôn, tổ dân phố. (Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/5/2018 đến hết ngày 20/5/2018). Hoàn chỉnh đề án hồ sơ trình HĐND phường xã thông qua tại kỳ họp giữa năm 2018. (thời gian thực hiện: Từ 21/5/2018 đến ngày 10/6/2018). Sau khi có Nghị quyết của HĐND của Phường, xã, UBND các phường, xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND Thành phố (Qua phòng Nội vụ). (Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 12/6/2018). Sau khi kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố phải đảm bảo số hộ theo đúng quy định của Thông tư số 09/2017/TT-BNV.

Giai đoạn 2 các phường Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo khi xong quyết định 513 sẽ triển khai ngay việc thực hiện kiện toàn, sáp nhập các tổ dân phố.

Việc kiện toàn thôn, tổ dân phố làm giảm số lượng thôn, tổ dân phố để phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng thời làm cơ sở quan trọng để các tổ chức chi bộ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội được đồng bộ, thuận lợi theo địa bàn thôn, tổ dân phố.

Để việc kiện toàn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố được diễn ra thuận lợi UBND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân đồng thuận ủng hộ nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện chủ trương cả TW, Tỉnh và Thành phố. Quá trình tổ chức sáp nhập phải đảm bảo hạn chế việc gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ đồng bộ, hợp lý, đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác