Thứ 2 Ngày 07/05/2018

BTV Tỉnh uỷ cho ý kiến Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện uỷ với Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Liêm

Chiều 4/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 108, thảo luận, cho ý kiến về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Liêm; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 4/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 108, thảo luận, cho ý kiến về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Thanh Liêm; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Căn cứ các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Kết luận 84 của BTV Tỉnh ủy “Về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII” và tình hình thực tế, BTV Huyện ủy Thanh Liêm xây dựng Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện với tên gọi cơ quan hợp nhất: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Cơ quan hợp nhất là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND về hoạt động của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND là cơ quan chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của các đơn vị trước đây, đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót lĩnh vực công tác.

Về biên chế: Trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), người lao động hiện có (25 người). Về cơ cấu, tổ chức: Dự kiến 1 chánh văn phòng (phụ trách chung là thủ trưởng cơ quan), 3 phó chánh văn phòng; 3 chuyên viên làm công tác tổng hợp, 2 cán bộ phụ trách bộ phận một cửa, tiếp dân; 2 cán bộ phụ trách kế toán, thủ kho, thủ quỹ, 2 cán bộ văn thư lưu trữ; 2 cán bộ công nghệ thông tin, quản trị mạng; 10 nhân viên phục vụ.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về tổ chức đảng, đoàn thể: Sáp nhập Chi bộ Văn phòng Huyện ủy với Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện thành 1 tổ chức đảng; sáp nhập đoàn thể của 2 cơ quan thành 1 tổ chức. Chế độ chính sách của CBCC, viên chức giữ nguyên như hiện tại, chờ hướng dẫn của Trung ương. Cơ sở vật chất giữ nguyên để thuận tiện cho công tác quản lý, khai thác, xử lý phục vụ công tác.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của BTV Tỉnh ủy, đề xuất của đại diện một số sở, ngành và huyện Thanh Liêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu: Đề án thí điểm phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, thống nhất tên gọi: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Về cơ cấu thống nhất như đề án. Về biên chế, đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng thời làm rõ hiện trạng thực tế, trên cơ sở đó tiến hành sắp xếp biên chế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Huyện uỷ Thanh Liêm khẩn trương hoàn thiện Đề án để BTV Tỉnh ủy xem xét trình Trung ương và ban hành thực hiện trong thời gian sớm nhất. Cùng đó, lưu ý huyện trong xây dựng đề án cần chú ý bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, quy chế phối hợp của đơn vị đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định và có lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã nghe Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác