Thứ 6 Ngày 11/05/2018

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá VIII

Ngày 08/5/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII. Đến dự và chỉ đạo Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Ngày 08/5/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII. Đến dự và chỉ đạo Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo.

Trong 5 ngày học tập, các học viên được học 5 chuyên đề theo quy định: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí  Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy của các đồng chí giảng viên, sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập của các học viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức lớp học. Đồng chí nhấn mạnh việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng là việc làm cần thiết nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản giúp quần chúng ưu tú xác định động cơ phấn đấu đúng đắn trước khi vào Đảng. Phấn đấu, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư TT Đảng ủy trao giấy chứng nhận cho học viên lớp học.

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng./.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác