Thứ 2 Ngày 14/05/2018

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ (2015 - 2020)

Sáng ngày 11/5/2018 tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ (2015- 2020).

Sáng ngày 11/5/2018 tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ (2015- 2020). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối và Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Kết quả, tổng doanh thu đạt 89.600 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 11%/năm, lợi nhuận bình quân tăng 9%/năm; đóng góp 5.650 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tăng bình quân hằng năm 10%, thu nhập bình quân người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, bình quân tăng 11%; đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm đạt trên 50%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Trong nửa nhiệm kỳ, các doanh nghiệp trong khối tích cực tham gia công tác an sinh xã.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, củng cố, nâng cao toàn diện về chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thành lập mới 15 tổ chức cở sở đảng và 02 tổ chức cựu chiến binh và 18 tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp; kết nạp 381 đảng viên, công nhận 521 đảng viên mới, tổ chức 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 387 đảng viên mới và 614 đối tượng kết nạp đảng. Các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cần tích cực và chủ động tổ chức cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung các lĩnh vực đột phá, các chương trình trọng tâm; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phù hợp với đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp; làm tốt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác