Thứ 6 Ngày 18/05/2018

BTV Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thanh Liêm về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng

Sáng 17/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Liêm về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sáng 17/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Liêm về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thanh Liêm: Nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; gắn triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Cùng đó, chú trọng chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật đảng. Trong nửa nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành KTGS 173 lượt tổ chức đảng (TCĐ), 1.125 đảng viên (ĐV); giải quyết đơn thư tố cáo đối với 12 ĐV; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 TCĐ, 31 ĐV; thi hành kỷ luật 66 ĐV.  Số TCĐ trong sạch vững mạnh hằng năm đạt trên 76%.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thanh Liêm cũng đã chủ động thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), đến nay huyện có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội, một số chỉ tiêu đạt cao như: thu nhập bình quân đầu người (ước đến hết năm 2018) đạt 43 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 3 năm tăng 20,57%/năm; thu ngân sách tăng 17,7%/năm so với chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 2,7%/năm so với chỉ tiêu đại hội. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai tích cực, dự kiến về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu đại hội. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018 ước giảm còn 2%.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ Thanh Liêm xác định: Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, làm tốt công tác nội chính, tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành đã nêu ý kiến tập trung đánh giá và bàn giải pháp tháo gỡ hạn chế, khó khăn trong thực hiện một số lĩnh vực công tác của huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Từ nay đến hết nhiệm kỳ cấp ủy các cấp ở Thanh Liêm cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp, đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 khóa XII; Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy; Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác KTGS; Chú trọng hướng về cơ sở, giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung xóa tình trạng thôn chưa có TCĐ, bồi dưỡng các trưởng thôn chưa phải là ĐV.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp ở Thanh Liêm đánh giá cụ thể kết quả, xác định đúng giải pháp, quyết tâm nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp đề ra. Về nông nghiệp, tích cực tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp sạch. Cùng đó, tập trung phát triển công nghiệp, giải quyết những vấn đề tồn tại gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm phát triển y tế, giáo dục, văn hóa- xã hội; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, xây dựng NTM nhanh, hiệu quả, bền vững…

Nguồn Báo Hà Nam

 

 

Các tin khác